Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:41 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa ATSH và QLCL phòng XN
Cập nhật: 31/05/2011
Khoa An toàn sinh học và QLCL phòng xét nghiệm

1. Tên gọi

- Tiếng Việt: Khoa An toàn Sinh học và Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 

- Tiếng Anh: Department of Laboratory Biosafety and Quality Assessment

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng: Khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực an toàn sinh học và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm trong khu vực miền Trung.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý và cung ứng:

- Biên soạn, trình phê duyệt và phổ biến các quy định, hướng dẫn và thường quy chuẩn về an toàn sinh học và quản lý chất lượng cho các phòng xét nghiệm thực hiện.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an tòan sinh học và bảo đảm chất lượng phòng xét nghiệm của Viện.

- Xây dựng chiến lược cho hệ thống quản lý phòng xét nghiệm y tế công cộng khu vực miền Trung.

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động hiệu chuẩn các thiết bị xét nghiệm (bao gồm thiết bị an toàn sinh học).

- Hỗ trợ các phòng xét nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn an toàn sinh học và chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm (ISO 15189 hoặc 17025).

- Cung cấp môi trường pha sẵn và  nước cất cho các phòng xét nghiệm.

- Thực hiện tiệt trùng dụng cụ, chất thải lây nhiễm từ các phòng xét nghiệm; súc rửa,  làm sạch, đóng gói hấp vô trùng các dụng cụ tái sử dụng.

- Giặt, ủi quần áo bảo hộ của viên chức chuyên môn.

- Triển khai các dịch vụ trong lĩnh vực được giao cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

b) Đào tạo:

- Lập kế hoạch và triển khai các lớp tập huấn về an toàn sinh học và quản lý chất lượng cho cán bộ phòng xét nghiệm trong Viện.

- Tổ chức các khóa đào tạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cho các đơn vị, tổ chức ngoài Viện có yêu cầu hoặc theo chỉ định của Bộ Y tế.

- Tham gia đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm về lĩnh vực được giao.

c) Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu và hợp tác liên quan đến lĩnh vực an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.

d) Chỉ đạo tuyến:

- Giúp Viện trưởng chỉ đạo công tác an toàn sinh học và đảm bảo chất lượng các phòng xét nghiệm của các Trung tâm Y tế Dự phòng trong khu vực miền Trung về kế hoạch hoạt động và chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và về lĩnh vực được giao.

- Hỗ trợ các đơn vị y tế miền Trung trong việc soạn thảo các quy định, hướng dẫn về an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.

e) Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các qui chế hoạt động của Viện, quản lý có hiệu quả các nguồn lực của khoa, báo cáo về mọi hoạt động của khoa theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang giao.

3. Lãnh đạo Khoa:

      - Trưởng khoa: ThS., BS. Ngô Lê Minh Tâm

         Điện thoại: 058 3829542     Email: nlmtam@yahoo.com

4. Liên hệ:

Tầng 2, tòa nhà 5 tầng số 08 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3829542