Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:28 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
Cập nhật: 20/04/2011
Khoa DD & VSATTP

1. Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Khoa Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tên tiếng Anh: Department of Nutrition & Hygiene and Food Safety 

2. Chức năng và nhiệm vụ:

2.1. Dinh dưỡng:

- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng cộng đồng.

- Giám sát dịch tể học dinh dưỡng. 

- Kiểm tra, giám sát triển khai hoạt động chương trình Dinh dưỡng.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho tuyến trước.

- Thông tin giáo dục truyền thông dinh dưỡng.

- Đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

2.2.Vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Nghiên cứu khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phòng chống dịch & ngộ độc thực phẩm.

- Hỗ trợ tuyến trước khi có ngộ độc thực phẩm.

- Thông tin giáo dục truyền thông về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

3.Lãnh đạo khoa:

     - Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa: ThS. Phan Công Danh 

         Điện thoại: (058) 3829541,  0905116773,   danhpasteurnt@yahoo.com.vn 

4.Liên hệ:

   - Tầng trệt, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú Nha Trang

   - Điện thoại: (058) 3 829542, fax: (058) 3 829058, Email: dd_atvstp@ipn.org.vn