Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 15:40 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Kiểm soát vec-tơ truyền bệnh và Kiểm dịch
Cập nhật: 20/04/2011
Khoa Kiểm soát Vec tơ Truyền bệnh và Kiểm dịch

1. Tên gọi:

   -  Tên tiếng Việt: Khoa Kiểm soát Vectơ Truyền bệnh – Kiểm dịch

   -  Tên tiếng Anh: Department of Vecto control and Border quarantine

2. Chức năng-nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phòng chống các bệnh do vec tơ truyền như: Dịch hạch, Sốt xuất huyết, Viêm não Nhật Bản B.

- Chỉ đạo công tác kiểm dịch y tế biên giới và cửa khẩu

- Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống Sốt xuất huyết

- Thử nghiệm tính kháng và thử sinh học đối với các hóa chất đang sử dụng.

- Nhân nuôi muỗi và bọ gậy phục vụ cho công tác nghiên cứu.

- Tham gia đào tạo huấn luyện cho tuyến dưới và  học sinh các lớp trung cấp Y tế Dự phòng tại Viện

- Thử nghiệm đối với các hóa chất diệt côn trùng trên thực địa.

3. Lãnh đạo khoa:

- Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa: ThS. Nguyễn Thành Đông

                     Điện thoại: 0983365498, email: dongpasteur@gmail.com

4. Liên hệ:

-  Tầng 3, tòa nhà A, số 8 Trần Phú Nha Trang.

Điện thoại: (058) 3829535, fax: (058) 3824058