Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019 | 8:29 Liên hệ  | Email cơ quan  
Tập huấn
Khóa đào tạo về an toàn vệ sinh lao động
Cập nhật: 27/09/2019

Thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và kế hoạch đào tạo về An toàn vệ sinh lao động cho người lao động, ngày 20/09/2019 Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Trung tâm nghiên cứu...

[xem ... ]
Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Cập nhật: 05/09/2019

Ngày 19/8/2019, Viện Pasteur Nha Trang tổ chức lớp tập huấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017...

[xem ... ]
Khoá đào tạo "Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học"
Cập nhật: 05/09/2019

Đạo đức y học là một hệ thống các nguyên tắc đạo đức trong đó ứng dụng các giá trị và quyết định thực hành y khoa. Đạo đức y học bao gồm cả về thực hành lâm sàng cũng như làm về phương diện lịch sử, triết lý và xã hội học.

[xem ... ]
Lớp đào tạo “Sư phạm Y học cơ bản”
Cập nhật: 15/08/2019