Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:27 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Trung tâm Sinh học lâm sàng
Cập nhật: 20/04/2011
Trung tâm Sinh học lâm sàng

1. Tên gọi:

 • Tên tiếng việt: Trung tâm Sinh học lâm sàng
 • Tên tiếng anh: Centre for Clinical Biology

2. Chức năng và nhiệm vụ:

2.1. Chức năng

 • Trung tâm Y sinh học lâm sàng có chức năng giúp Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang triển khai các dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ theo sự phân công của Viện trưởng 

2.2. Nhiệm vụ

a) Dịch vụ:

 • Triển khai các dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, theo dõi cho bệnh nhân đến khám bệnh và bệnh nhân từ các cơ sở khác gửi tới. Sử dụng các kỹ thuật cao, phương tiện chẩn đoán hoặc phối hợp sử dụng với các khoa, trung tâm khác trong Viện.
 • Triển khai các dịch vụ cung cấp một số chế phẩm sinh học phục vụ cho công tác Y tế dự phòng.
 • Khám bệnh, tư vấn về xét nghiệm, tiêm chủng, hướng dẫn điều trị các bệnh nhiễm trùng, bệnh ngoài da, nội khoa,
 • Tổ chức tiêm vắc-xin và huyết thanh phòng bệnh.

b) Nghiên cứu khoa học :

 • Nghiên cứu dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng và không nhiễm trùng.
 • Nghiên cứu đánh giá hiệu lực vắc-xin mới.
 • Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật xét nghiệm mới.

c) Đào tạo cán bộ:

 • Tham gia đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm y tế dự phòng. 
 • Đào tạo đại học, sau đại học theo chuyên ngành do trung tâm chịu trách nhiệm.
 • Đào tạo kỹ thuật, chuyên môn cho cán bộ của các Trung tâm Y tế dự phòng.

d) Hợp tác quốc tế:

 • Gửi và nhận cán bộ để đào tạo, trao đổi, nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ theo sự phân công của lãnh đạo Viện.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và triển khai các dự án liên quan đến chuyên ngành do trung tâm chịu trách nhiệm theo sự phân công của Viện trưởng.

3. Lãnh đạo khoa:

     Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Phan Vũ Tiên

            Điện thoại: (058) 3829534, fax: (058) 3829534, email: phanvutienpas@gmail.com

     Phó Giám đốc Trung tâm:  BS. CK1 Huỳnh Ngọc Bình

            Điện thoại: (058) 3829534

4. Liên hệ:

 • Tòa nhà 2 tầng số 10 đường Trần Phú, Nha Trang
 • Phòng tiếp nhận: (058) 3829532