Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019 | 7:19 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Đảng bộ
Cập nhật: 23/06/2015
Đảng ủy Viện Pasteur Nha Trang nhiệm kỳ XVI

 

Đỗ Thái Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy

 

   

 Lê Hồ Phương Nga

Đảng Ủy viên

Thường trực Đảng ủy

Lê Xuân Huy

Đảng Ủy viên

Phụ trách tuyên giáo

Võ Chí Nam

Đảng Ủy Viên

Phụ trách tài chính

Phan Vũ Tiên

Đảng Ủy viên

Phụ trách Đoàn TN