Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019 | 10:52 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Đảng bộ
Cập nhật: 23/06/2015
Đảng ủy Viện Pasteur Nha Trang nhiệm kỳ XVI (2015-2020)

 

        
   

  Đ/c Viên Quang Mai

Bí thư Đảng ủy

 
        
   

 Đ/c Đỗ Thái Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 
 

 Đ/c Lê Hồ Phương Nga

Đảng ủy viên

Thường trực Đảng ủy

Đ/c Phạm Quốc Hải

Đảng ủy viên

Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Phụ trách Công đoàn

Đ/c Lê Xuân Huy

Đảng ủy viên

Phụ trách tuyên giáo

Đ/c Phan Vũ Tiên

Đảng ủy viên

Phụ trách Đoàn thanh niên

Đ/c Võ Chí Nam

Đảng ủy viên

Phụ trách tài chính