Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024 | 1:32     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Thông báo mời thầu
Thông báo số 253/IPN-KHNV ngày 25/3/2024, kính mời các Công ty/ Đơn vị báo giá dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Cập nhật: 27/02/2024
[xem ... ]
Thông báo số 107/IPN-KHNV ngày 19/01/2024, kính mời các Đơn vị/Công ty báo giá bo nguồn cho bộ loại nhiễu DRC PCBF/S-GAMA2 DRC
Cập nhật: 19/01/2024
[xem ... ]
C6ng văn số 96/IPN-KHNV ngày 18/01/2024 về việc yêu cầu công ty TNHH Hóa chất- Thiết bị khoa học Hưng Việt báo giá vật tư máy Agilent
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Thông báo số 88/IPN-KHNV ngày 17/01/2024, kính mời các Đơn vị/Công ty thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định thanh lý tài sản
Cập nhật: 18/01/2024
[xem ... ]
Thông báo số 79/IPN-KHNV ngày 15/01/2024, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá vật tư tiêu hao cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
Cập nhật: 15/01/2024
[xem ... ]
Thông báo số: 2782/IPN-KHNV ngày 20/12/2023, kính mời các Hãng sản xuất/Nhà cung cấp báo giá cho gói thầu: "Cung cấp thiết bị truyền tin cảnh báo cháy".
Cập nhật: 21/12/2023
[xem ... ]
Thông báo số 2539/IPN-KHNV ngày 21/11/2023, kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ báo giá khám sức khỏe định kỳ.
Cập nhật: 22/11/2023
[xem ... ]
Thông báo số 2341/IPN-KHNV ngày 31/10/2023; kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá sinh phẩm kiểm nghiệm
Cập nhật: 31/10/2023
[xem ... ]
Thông báo số 2312/IPN-KHNV ngày 27/10/2023; kính mời các đơn vị/công ty thẩm định giá gói thầu “Cung cấp hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho xét nghiệm dịch vụ (294 danh mục)”
Cập nhật: 27/10/2023
[xem ... ]
Thông báo số 2297/IPN-KHNV ngày 26/10/2023; kính mời các đơn vị/công ty thẩm định giá gói thầu “Cung cấp hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho xét nghiệm dịch vụ (294 danh mục)”
Cập nhật: 26/10/2023
[xem ... ]
Các tin khác:
12345
 Thông báo số 2240/iPN-KHNV ngày 20/10/2023, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá sinh phẩm kiểm nghiệm (20/10)
 Thông báo số 2157/IPN-KHNV ngày 13/10/2023, kính mời các nhà dịch vụ báo giá cho thuê xe  (16/10)
 Thông báo số 2507/IPN-KHNV ngày 04/0/2023, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp sinh phẩm báo giá sinh phẩm xét nghiệm (05/10)
 Thông báo số 2018/IPN-KHNV ngày 02/10/2023, kính mời các Nhà cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế (02/10)
 Thông báo số 1867/IPN-KHNV ngày 13/9/2023, kính mời các Nhà Cung cấp/ các Hãng sản xuất chào giá hóa chất sinh phẩm và vật tư tiêu hao xét nghiệm. (13/09)
 Thông báo số 1780/IPN-KHNV, ngày 06/9/2023 kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá các mặt hàng vắc xin (06/09)
 Thông báo số 1734/IPN-KHNV ngày 28/8/2023, kính mời các Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp báo giá sinh phẩm xét nghiệm (28/08)
 Thông báo số 1723/IPN-KHNV ngày 25/8/2023, kính mời các Đơn vị/ Nhà cung cấp dịch vụ báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) (27/08)
 Thông báo số 1704/IPN-KHNV ngày 24/8/2013, kính mời các Đơn vị/ Nhà cung cấp dịch vụ báo giá cho thuê xe  (24/08)
 Thông báo số 1642 ngày 18/8/2023, kính mời các đơn vị chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ quản lý phòng thí nghiệm và đảm bảo giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" (18/08)