Thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017 | 8:44 Liên hệ  | Email cơ quan  
Đào tạo, đào tạo lại
Hoạt động đào tạo liên tục của Viện Pasteur Nha Trang năm 2016
Cập nhật: 25/11/2016

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 2016 về đào tạo liên tục, Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng cho các học viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên...

[xem ... ]
Báo cáo hoạt động đào tạo lớp “Quản lý chất thải y tế” cho 8 tỉnh miền Trung từ tháng 01 đến 04/2016
Cập nhật: 07/06/2016

Nâng cao năng lực về quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế và nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế tại 08 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung

[xem ... ]
Tập huấn “Quản lý và bảo quản vắc xin cho cán bộ tuyến tỉnh” khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Cập nhật: 23/05/2016

Viện Pasteur Nha Trang đã phối hợp cùng chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Quản lý và bảo quản vắc xin” cho các cán bộ chuyên trách tiêm chủng và cán bộ quản lý kho ...

[xem ... ]
Tập huấn về “Quản lý chất thải y tế” cho các tỉnh khu vực miền Trung
Cập nhật: 25/05/2016

Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức 6 lớp tập huấn: “Quản lý chất thải y tế” cho 3 nhóm đối tượng gồm: cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế và nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế.

[xem ... ]
Tập huấn “ Hướng dẫn vận hành và sử dụng thiết bị khảo sát môi trường lao động” .
Cập nhật: 25/05/2016

Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Ban quản lý dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ và Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn: “ Hướng dẫn vận hành và sử dụng thiết bị khảo sát môi trường lao động” </

[xem ... ]
Lớp tập huấn Nâng cao về thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm
Cập nhật: 28/12/2015

Trong công tác phòng chống dịch nói chung và công tác xét nghiệm nói riêng, yêu cầu về việc thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm phải luôn đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác...

[xem ... ]
Kết quả hội thảo “Chia sẻ thông tin phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới Việt Nam và Lào”.
Cập nhật: 30/10/2015

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin về giám sát các bệnh truyền nhiễm của các địa phương thuộc khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh...

[xem ... ]
Tập huấn "Kỹ thuật xét nghiệm và đảm bảo chất lượng xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue"
Cập nhật: 12/10/2015

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD)có xu hướng bùng phát mạnh trong thời gian tới, việc tổ chức lớp tập huấnđịnh kỳ về kỹ thuật chuyên môn, nâng cao năng lực xét nghiệm trong chẩn đoán SXHD nhằm kịp thời hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm...

[xem ... ]
Lớp tập huấn phần mềm DevInfo
Cập nhật: 19/12/2011

Trong hai ngày 15-16/12/2011, Khoa Dịch tễ phối hợp với phòng Công nghệ thông tin Viện Pasteur Nha Trang mở lớp tập huấn phần mềm DevInfo cho cán bộ làm việc tại các trung tâm Y tế dự phòng 11 tỉnh miền Trung ...

[xem ... ]
Khóa học: "Bồi dưỡng kiến thức về quản lý phòng xét nghiệm" cho Sở Y tế Khánh Hòa và Bình Định
Cập nhật: 05/09/2011

Căn cứ vào danh sách học viên do Sở Y Tế của 2 tỉnh đăng ký, nay Viện Pasteur Nha Trang thông báo tổ chức khoá học: “Bồi dưỡng kiến thức về quản lý phòng xét nghiệm”. Cụ thể như sau...

[xem ... ]
Các tin khác: