Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 | 5:34 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức CNTT
Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống
Cập nhật: 18/07/2018

Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh và Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019.

[xem ... ]
Các tin khác: