Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:42 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức CNTT
Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống
Cập nhật: 18/07/2018

Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh mạng cùng 6 luật khác vừa được Quốc hội thông qua. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019.

 

[xem ... ]
Các tin khác: