Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:42 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Dịch tễ
Cập nhật: 21/04/2011
Khoa Dịch tễ

1. Tên gọi:

-  Tên tiếng Việt: Khoa Dịch tễ

-  Tên tiếng Anh: Department of Epidemiology

2. Chức năng nhiệm vụ: 

- Phòng chống các bệnh dịch: Theo dõi, giám sát, xử lý, thống kê và báo cáo các bệnh dịch, đặc biệt là dịch Cúm AH5N1; A/H1N1, dịch đường ruột, tay-chân-miệng ...

- Chỉ đạo các chương trình y tế : Tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tiêu chảy, phòng chống bệnh Dại.

- Nghiên cứu khoa học, huấn luyện, đào tạo.

- Công tác chỉ đạo tuyến.  

3. Lãnh đạo khoa: 

- Trưởng khoa: ThS. Hoàng Tiến Thanh

- Điện thoại: 0905106627,  Email: thanh71pas@gmail.com

4. Liên hệ: 

- Tầng 3, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú, Nha Trang.

- Điện thoại: (058) 3822405, fax: (058) 3821878 

- Điện thoại: Tư vấn HIV-AIDS: (058) 3821878