Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 12:43 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức về Bệnh không lây nhiễm
Kế hoạch hành động toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới đối với hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2013-2020
Cập nhật: 23/03/2020

Hơn 36 triệu người tử vong hàng năm do BKLN (chiếm 63% số trường hợp tử vong) trên toàn cầu, bao gồm 14 triệu trường hợp tử vong sớm trước 70 tuổi. Hơn 90% số trường hợp tử vong sớm do các BKLN này xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình...

[xem ... ]
Các tin khác: