Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 | 8:40 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức về Bệnh không lây nhiễm
Hỏi đáp "Về phòng, chống tác hại của rượu, bia"
Cập nhật: 09/04/2021

Sử dụng rượu bia là một yếu tố gây cản trở sự phát triển bền vững ở ba khía cạnh: sức khỏe, kinh tế và xã hội. Sử dụng rượu bia ở mức nguy hại là một trong năm nguyên nh

[xem ... ]
Các tin khác: