Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:43 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn VSTP
Cập nhật: 21/04/2011
Trung tâm Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm- KV miền Trung

1. Tên gọi:

-  Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm khu vực miền Trung

-  Tên tiếng Anh: Center for Food Safety Analysis of Central  Provinces, Vietnam

-  Chuẩn phòng thí nghiệm (PTN): đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, mã số PTN: VILAS 410

2. Chức năng:

     Trung tâm có chức năng kiểm nghiệm, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và nhập khẩu; chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các tỉnh miền Trung, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ và hợp tác quốc tế chuyên ngành kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất với Bộ Y tế về chiến lược, chính sách, chủ trương, biện pháp phát triển lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh  thực phẩm trong phạm vi được phân công; thực hiện dịch vụ về kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Nhiệm vụ:

-  Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chỉ đạo tuyến

-  Đào tạo

-  Hợp tác quốc tế

-  Dịch vụ về kiểm nghiệm ATVSTP

4. Cơ cấu tổ chức:     

a/ Các bộ phận chức năng:

-  Hành chính tổng hợp

-  Nhận mẫu và trả kết quả (bao gồm bảo quản, lưu mẫu)

-  Quản lý chất lượng (bao gồm chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế)

b/ Các labo:

-  Labo Vi khuẩn (bao gồm labo thử nghiệm trên động vật)

-  Labo Sinh học phân tử

-  Labo  Hóa lý

-  Labo Độc chất (bao gồm labo thử nghiệm trên động vật)

-  Labo Vi nấm, ký sinh trùng 

5. Lãnh đạo:

           - Giám đốc Trung tâm: ThS. Đào Thị Vân Khánh

Điện thoại 0917368707,    email: khanh.dao@ipn.org.vn;  khanhpasteur@yahoo.com.vn

       - Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Lê Quốc Phong

                            Điện thoại: 0935378301,    email:lequocphong2004@yahoo.com

6. Liên hệ:

-  Tòa nhà 4 tầng, số 8 đường Trần Phú, Nha Trang

           Điện thoại: 058 3563072      Fax: (058) 3824058