Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 5:20 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Thành tựu
Cập nhật: 28/12/2015
Thành tựu

 
 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Huân chương  Độc lập hạng II năm 2015
Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn trao Huân chương Độc lập hạng III năm 2008

 

  • Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng II năm 2014
  • Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng III năm 2008.
  • Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III năm 1981, hạng II năm 1997 và hạng I năm 2002.
  • Được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của UBND tỉnh Khánh Hòa.
  • 2 cá nhân được giải thưởng Kovalepskaia, 5 cá nhân được tặng thưởng huân chương Lao động.
  • Năm 2014, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng II và 02 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng III
  • Được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng II năm 2015