Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020 | 1:36 Liên hệ  | Email cơ quan  
Đề tài nghiên cứu khoa học
Đánh giá sự hài lòng của người dân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ y tế tại trung tâm sinh học lâm sàng - Viện Pasteur Nha Trang năm 2019
Cập nhật: 17/03/2020

Ở các nước phát triển, việc khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng người bệnh để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế mang tính bắt buộc và được tiêu chuẩn hóa, áp dụng đồng bộ tại các đơn vị dịch vụ y tế công...

[xem ... ]
Các tin khác: