Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 | 12:30 Liên hệ  | Email cơ quan  
Dự án hợp tác
Hoạt động hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2018 - 2019 Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 10/12/2018

 Đồng hành cùng với WHO, Viện Pasteur Nha Trang triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2018-2019 về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm thông qua đó góp phần quan trọng trong công tác phòng chống, dịch bệnh...

[xem ... ]
Hội nghị triển khai Dự án an ninh Y tế toàn cầu khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng
Cập nhật: 11/12/2017

Ngày 24/11/2017, tại Thừa Thiên Huế, Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng tổ chức Hội nghị triển khai “An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”. Hội thảo có sự tham gia của một số vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang...

[xem ... ]
Sự lưu hành và đặc điểm phân tử của các chủng E.coli sinh β-lactamase phổ rộng phân lập từ thực phẩm và người khỏe mạnh tại Nha Trang, Việt Nam
Cập nhật: 21/11/2016

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tỷ lệ kháng kháng sinh và xác định đặc điểm phân tử của 108 chủng E. coli

[xem ... ]
Hợp tác với CDC theo thông báo tài trợ “Hợp tác với các Viện khu vực nhằm nâng cao năng lực Y tế công cộng ở Việt Nam giai đoạn 2017-2021”
Cập nhật: 11/10/2016

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) là một trong những cơ quan nước ngoài đã hỗ trợ tích cực Viện Pasteur Nha Trang trong một số hoạt động quản lý chất lượng, an toàn sinh học phòng thí nghiệm và giám sát các bệnh truyền nhiễm...

[xem ... ]
Đánh giá tổng kết dự án “Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm”
Cập nhật: 07/09/2016

Trong khuôn khổ Dự án "Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm" tại Việt Nam 

[xem ... ]
Giáo sư Yamamoto Yoshimasha thăm và làm việc tại Viện Pasteur Nha Trang
Cập nhật: 20/10/2015

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác với Nhật Bản về “Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm”. 

[xem ... ]
Các tin khác: